12/04/15 11:37
  • Mã Chậu:
  • Kích Thước:
  • Màu Sắc:

Nhìn chung dù là cây bonsai mini hay cây bonsai lớn chúng đều được phát thảo sáng tạo lại đầy sinh động, đem lại giá trị thẩm mỹ và tinh thần cho người chơi.


Để tạo nên một cây bonsai đẹp như thế này người nghệ nhân phải bỏ ra rất nhiều công sức, thời gian đồng thời cũng phải có được kinh nghiệm riêng cho mình.


bonsai mini linh xam lũa thép


bonsai mini linh xam lũa thép


bonsai mini linh xam lũa thép


bonsai mini linh xam lũa thép


bonsai mini linh xam lũa thép


bonsai mini linh xam lũa thép


Chậu Cây Cảnh